Privacy & Cookie statement
Herman Rutgers Executive & Interim Search

Inleiding

Herman Rutgers neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy & Cookie Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy & Cookie Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens en welke cookies wij op onze website gebruiken. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@hermanrutgers.nl.

Wie is Herman Rutgers?

Herman Rutgers bestaat uit de besloten vennootschap Herman Rutgers Executive Search, kantoorhoudende te (1076 AN) Amsterdam aan Parnassusweg 8 bg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34313476 en de besloten vennootschap Herman Rutgers Interim Search, kantoorhoudende te (1076 AN) Amsterdam aan Parnassusweg 8 bg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66782090.

Hoe gebruikt Herman Rutgers jouw gegevens?

Wij gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen, niet voor advertentiedoeleinden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Herman Rutgers persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Herman Rutgers voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Herman Rutgers worden bewaard.
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Het selecteren en contacteren van professionals voor vaste of interim posities.
Gegevens: Het CV en alle informatie verstrekt tijdens het persoonlijke en/of telefonische interview inclusief informatie over arbeidsvoorwaarden c.q. interim-tarief.
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming.
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Herman Rutgers heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij zelf die gegevens actief aan ons per e-mail, per telefoon en/of in een persoonlijk gesprek verstrekt hebt.

Herman Rutgers maakt géén gebruik van een online inschrijfformulier of online contactformulier op haar website.

Cookie toestemming

Alles wat Herman Rutgers doet is bedoeld om jou als website-bezoeker te voorzien van de best mogelijke informatie. Daarvoor maken we gebruik van zogenaamde cookies. Hieronder lees je welke cookies dat zijn.

Google Analytics
Wij maken gebruik van de Google Analytics pixel maar we hebben de informatie die daardoor gemeten wordt volledig anoniem gemaakt. Jouw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd en wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met Google zelf. Wij creëren geen profielen op basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en wij houden je gegevens ook niet bij over meerdere apparaten. Meer informatie over hoe Google omgaat met jouw data vind je hier.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Herman Rutgers over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Herman Rutgers. Je kunt verzoeken dat Herman Rutgers je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Herman Rutgers te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Herman Rutgers of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Herman Rutgers te verkrijgen. Herman Rutgers zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Herman Rutgers je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Herman Rutgers
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hermanrutgers.nl. Herman Rutgers zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Herman Rutgers een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Herman Rutgers je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers, welke in ons geval zijn:
    • OTYS; onze recruitment software waar de database en ons mailsysteem op draait.
    • IBEO; onze accountancy-software.
    • CV-OK; onze pre-employement screenings partner.

Met bovengenoemde verwerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het kan zijn dat Herman Rutgers verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Herman Rutgers je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@hermanrutgers.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Herman Rutgers jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@hermanrutgers.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.