Privacy statement

Herman Rutgers neemt privacy zeer serieus en zal informatie over en van betrokkenen op een veilige manier verwerken en gebruiken. In onderstaand Privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast staan in dit privacy statement uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@hermanrutgers.nl.

Wie is Herman Rutgers?

Herman Rutgers bestaat uit de besloten vennootschap Herman Rutgers Executive Search, kantoorhoudende te (1076 AN) Amsterdam aan Parnassusweg 8 H, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34313476 en de besloten vennootschap Herman Rutgers Interim Search, kantoorhoudende te (1076 AN) Amsterdam aan Parnassusweg 8 H, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66782090.

Hoe gebruikt Herman Rutgers uw gegevens?

Wij gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen, niet voor advertentiedoeleinden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Herman Rutgers persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Herman Rutgers voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Herman Rutgers worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Het selecteren en contacteren van professionals voor vaste of interim posities.
Gegevens: Het CV en alle informatie verstrekt tijdens het persoonlijke en/of telefonische interview inclusief informatie over arbeidsvoorwaarden c.q. interim-tarief.
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming.
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Herman Rutgers heeft gegevens over u in bezit, omdat u deze zelf actief aan ons per e-mail, per telefoon en/of in een persoonlijk gesprek verstrekt hebt. Herman Rutgers maakt géén gebruik van een online inschrijfformulier of online contactformulier op haar website.

Cookie toestemming

Alles wat Herman Rutgers doet is bedoeld om onze website-bezoekers te voorzien van de best mogelijke informatie. Daarvoor maken we gebruik van zogenaamde cookies. Hieronder staat beschreven welke cookies dat zijn:

Google Analytics

Wij maken gebruik van de Google Analytics pixel, maar we hebben de informatie die daardoor gemeten wordt volledig anoniem gemaakt. Uw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd en wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met Google zelf. Wij creëren geen profielen op basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en wij houden gegevens niet bij over meerdere apparaten. Meer informatie over hoe Google omgaat met uw data vind u hier.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Herman Rutgers over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Wanneer u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Herman Rutgers. U kunt verzoeken dat Herman Rutgers je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Herman Rutgers te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Herman Rutgers of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Herman Rutgers te verkrijgen. Herman Rutgers zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Herman Rutgers u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Herman Rutgers

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hermanrutgers.nl. Herman Rutgers zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Herman Rutgers een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Herman Rutgers uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers, welke in ons geval zijn:
    • OTYS; onze recruitment software waar de database en ons mailsysteem op draait.
    • IBEO; onze accountancy-software.
    • CV-OK; onze pre-employement screenings partner.

Met bovengenoemde verwerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het kan zijn dat Herman Rutgers verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Herman Rutgers uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@hermanrutgers.nl. Ook wanneer u een klacht heeft over de manier waarop Herman Rutgers uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@hermanrutgers.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.